ТІВОРТІН АСПАРТАТ: НОВИЙ БЕЗПЕЧНИЙ І ЕФЕКТИВНИЙ НЕЗАБОРОНЕНИЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ СТИМУЛЯЦІЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СПОРТСМЕНІВ

У статті представлені дані, що свідчать про високий профіль безпеки та ефективність курсового застосування препарату на основі L-аргініну ‒ тівортін аспартату ‒ у представників різних видів спорту на спеціально-підготовчому етапі підготовчого періоду.

Cardiovascular disease is the leading cause of morbidity and mortality in Ukraine. According to official data, the fraction of cardiovascular mortality within the structure of overall mortality is 63%.

Atherosclerosis and coronary heart disease (CHD) are the chief causes of mortality in the developed countries. Almost entire adult population of these countries suffers from atherosclerosis.

Накопленный опыт и появление новых диагностических возможностей привели к важному выводу: ИБС женщины болеют не только не реже, но даже чаще мужчин.

Проблема цереброваскулярних захворювань (ЦВЗ) в Україні та світі є однією з актуальних у сучасній клінічній медицині у зв’язку зі значною частотою їх розвитку, великим відсотком інвалідизації та смертності.

Лікування системних захворювань сполучної тканини лишається дуже складною та тяжкою задачею, незважаючи на досягнення сучасної фармакології.

Сосудистые препараты, использующиеся в нефрологии, представлены следующими средствами: гипотензивными (ИАПФ, БРА, БКК, ББ и др.), антитромботическими, периферическими вазодилататорами, а также ангиопротекторами.

Включение L-аргинина в стандартную терапию больных с ишемическим инсультом оказывает
положительное влияние на течение заболевания, ускоряет восстановление двигательных функций,
способствует снижению спастического мышечного тонуса.

Мета роботи – оцінити ефективність застосування L-аргініну в корекції ендотеліальної дисфункції у пацієнтів з ХХН ІІ і ІІІ стадії у поєднанні з ІХС та вплив цієї терапії на рівень добової протеїнурії.
Обстежено 25 хворих на ХХН ІІ і ІІІ ст. у поєднанні з ІХС. Хворих було розподілено на 2 групи:
1-ша (n=13) – пацієнти, яким у комплекс нефропротекторної терапії було включено L-аргінін (Тивортин, «Юрія-Фарм») у вигляді 4,2% розчину в кількості 100 мл, який вводили внутрішньовенно крапельно 1 раз на добу;
2-га (n=12) – пацієнти, яким не призначався L-аргінін.
У динаміці лікування встановлено, що додавання до базисної антигіпертензивної, ренопротекторної терапії L-аргініну для внутрішньовенного введення сприяло покращенню функції ендотелію судин на 56,6% за показником ЕЗВД та зменшенню рівня добової протеїнурії на 28,9%.

На сегодняшний день патогенетическая роль эндотелиальной дисфункции (ЭД) в развитии и прогрессировании сердечно-сосудистой патологии ни у кого не вызывает сомнений. Целостность и физиологическая функция эндотелия сосудов являются основой здоровья сердечно-сосудистой системы.