Cпеціалістaм

Кардіопротекторний ефект донатора оксиду азоту в пацієнтів з артеріальною гіпертензією

Автор: Тащук В.К.
д.м.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці, Україна

ЗДОРОВ’Я НЕФРОНА — ЗАПОРУКА СТАБІЛЬНОГО АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ

Автор: Іванов Д.Д.
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

ОРГАНОПРОТЕКТОРНІ МОЖЛИВОСТІ L-АРГІНІНУ В ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

Автор: Л.А. Мищенко
О. В. Гулкевич, к.м.н., Б. В. Деркач, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ

АТЕРОСКЛЕРОЗ ЯК КЛІНІЧНИЙ ПРОЯВ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ

Автор: В.О. Шумаков
ННЦ «Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ

ШКОЛА ЕНДОКРИНОЛОГА: ОКРЕМІ АСПЕКТИ ІНФУЗІЙНОГО ЛІКУВАННЯ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

Автор: О.А. Галушко
керівник відділу діабетології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка» НАМН України (м. Київ), доктор медичних наук Л.К. Соколова; професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (м. Київ)

ЕНДОТЕЛІАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРАКТИКУЮЧОМУ ЛІКАРЮ?

Автор: В.Ю. Лішневська
ДУ «Інститут геронтології НАМН України», м. Київ

L-аргінін у нормі та патології

Автор: Л.К. Соколова, В.М. Пушкарьов, М.Д. Тронько

Завантажити мобільний додаток

«ЮРіЯ-ФАРМ» – UFapp