Cпеціалістaм

ОРГАНОПРОТЕКТОРНІ МОЖЛИВОСТІ L-АРГІНІНУ В ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

Автор: Л.А. Мищенко
О. В. Гулкевич, к.м.н., Б. В. Деркач, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ

АТЕРОСКЛЕРОЗ ЯК КЛІНІЧНИЙ ПРОЯВ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ

Автор: В.О. Шумаков
ННЦ «Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ

ШКОЛА ЕНДОКРИНОЛОГА: ОКРЕМІ АСПЕКТИ ІНФУЗІЙНОГО ЛІКУВАННЯ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

Автор: О.А. Галушко
керівник відділу діабетології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка» НАМН України (м. Київ), доктор медичних наук Л.К. Соколова; професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (м. Київ)

ЕНДОТЕЛІАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРАКТИКУЮЧОМУ ЛІКАРЮ?

Автор: В.Ю. Лішневська
ДУ «Інститут геронтології НАМН України», м. Київ

ТІВОРТІН АСПАРТАТ: НОВИЙ БЕЗПЕЧНИЙ І ЕФЕКТИВНИЙ НЕЗАБОРОНЕНИЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ СТИМУЛЯЦІЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СПОРТСМЕНІВ

Автор: Гуніна Л. М., Вінничук Ю. Д., Дмитрієв О. В., Височина Н. Л., Безугла В. В., Носач О. В.
Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна,
Асоціація парентерального і ентерального харчування,
Клініка Російської академії наук, Санкт-Петербург, Російська Федерація,
Науково-координаційне управління Національної Академії медичних наук України, Київ, Україна.

Ефективність L-аргініну в лікуванні гострого періоду ішемічного інсульту

Автор: М.М. Суничук, канд. мед. наук, А.В. Санько
Головний війсково-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь»

Влияние L-аргинина на показатели мозгового кровотока у больных сахарным диабетом 2-го типа с клиническими проявлениями хронической цереброваскулярной недостаточности

Автор: Маньковский Б. Н., д. мед. н., проф., член-корреспондент НАМН Украины, Лихошапко Е. А., Бульчак В. Н.
Национальная медицинская академия последипломного образования им. П. Л. Шупика, кафедра диабетологии; ГУ «Институт геронтологии имени Д. Ф. Чеботарёва НАМН Украины»

Клиническое значение и возможности коррекции эндотелиальной дисфункции в неврологии

Автор: Мурашко Н. К.
доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой неврологии и рефлексотерапии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика

Діагностика та корекція порушень церебральної гемодинаміки та ремоделювання брахіоцефальних судин у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію ІІ стадії

Автор: Яркова С.В.
Навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка» ЗДМУ Україна, E-mail: vmpay@rambler.ru

Особливості церебральної гемодинаміки та судинної ауторегуляції при хронічній ішемії мозку

Автор: О.А. Козьолкін, С.В. Яркова
Запорізький державний медичний університет, Університетська клініка Запорізького державного медичного університету

Завантажити мобільний додаток

«ЮРіЯ-ФАРМ» – UFapp