Ендотеліальна дисфункція у клініці екстрагенітальної патології: новий погляд на вирішення проблеми (російською мовою)

Автор: С.І. Жук, В.І. Медвідь
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»
Опубліковано: Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 6 (403), березень 2017 р.

Ендотеліальна дисфункція у клініці екстрагенітальної патології: новий погляд на вирішення проблеми (російською мовою)

Інтерв'ю про механізми розвитку, діагностику, методи профілактики і лікування вагітних з екстрагенітальною патологією, з член-кореспондентом НАМН України, завідувачем відділенням внутрішньої патології вагітних ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», доктором медичних наук, професором Володимиром Ісааковичем Медвідь і заслуженим лікарем України, професором кафедри акушерства, гінекології та медицини плода Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, доктором медичних наук Світланою Іванівною Жук.

В ході інтерв'ю детально розглядалися найбільш актуальні проблеми, що стосуються екстрагенітальної патології у вагітних, при цьому особливу увагу було приділено профілактиці станів, що лежать в основі цих порушень.

Останні публікації:

ЗДОРОВ’Я НЕФРОНА — ЗАПОРУКА СТАБІЛЬНОГО АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ

Хронічна хвороба нирок (ХХН) є однією з найбільш поширених проблем у системі охорони здоров’я з тяжкими соціальними й економічними наслідками. Ця гетерогенна група захворювань об’єднує будь-які порушення нормальної структури й функції нирок з подальшим виникненням ниркових і позаниркових розладів, що мають несприятливий вплив на більшість систем організму. Важливою проблемою в усьому світі на сьогодні є […]

ОРГАНОПРОТЕКТОРНІ МОЖЛИВОСТІ L-АРГІНІНУ В ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

Незважаючи на досягнутий значний прогрес у діагностиці та лікуванні артеріальної гіпертензії (АГ) остання залишається одним з головних чинників інвалідизації та смертності не тільки в Україні, але й в усьому світі [1]. Пов’язане це насамперед з зумовленим АГ ураженням органів – мішеней: головного мозку, серця та нирок. Згідно з рекомендаціями Європейського товариства гіпертензії (ЄТГ) та Європейського […]