Ендотеліальна дисфункція у клініці екстрагенітальної патології: новий погляд на вирішення проблеми (російською мовою)

Автор: С.І. Жук, В.І. Медвідь
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»
Опубліковано: Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 6 (403), березень 2017 р.

Ендотеліальна дисфункція у клініці екстрагенітальної патології: новий погляд на вирішення проблеми (російською мовою)

Інтерв'ю про механізми розвитку, діагностику, методи профілактики і лікування вагітних з екстрагенітальною патологією, з член-кореспондентом НАМН України, завідувачем відділенням внутрішньої патології вагітних ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», доктором медичних наук, професором Володимиром Ісааковичем Медвідь і заслуженим лікарем України, професором кафедри акушерства, гінекології та медицини плода Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, доктором медичних наук Світланою Іванівною Жук.

В ході інтерв'ю детально розглядалися найбільш актуальні проблеми, що стосуються екстрагенітальної патології у вагітних, при цьому особливу увагу було приділено профілактиці станів, що лежать в основі цих порушень.

Останні публікації:

РОЛЬ L-АРГІНІНУ В ЛІКУВАННІ СЕРЦЕВОСУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ: У ФОКУСІ – ВИБІР ЕФЕКТИВНОЇ ДОЗИ

Позитивні ефекти L-аргініну давно відомі науковому світу. В даній статті автор ще раз описує роль NO в організмі людини. Проф. Курята В.О. робить наголос саме на те, що  L-аргінін є незамінним субстратом для синтезу NO , що обумовлює регуляцію ним судинного тонусу, ангіопротекторні та антиатерогенні властивості. Важливо, що в статті автор наводить міжнародну доказову базу […]

Школа ендокринолога: окремі аспекти інфузійного лікування цукрового діабету

Принципи освітнього проекту «Школа ендокринолога», що став уже традиційним, включають оригінальність подачі теоретичного матеріалу, його практичну спрямованість й інтерактивне спілкування. Відповідно до цих принципів учасникам заходу було представлено останні рекомендації з діагностики та лікування ендокринних хвороб, сучасні погляди на деякі патологічні стани і методи їх лікування.