Ендотеліальна дисфункція у клініці екстрагенітальної патології: новий погляд на вирішення проблеми (російською мовою)

Автор: С.І. Жук, В.І. Медвідь
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»
Опубліковано: Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 6 (403), березень 2017 р.

Ендотеліальна дисфункція у клініці екстрагенітальної патології: новий погляд на вирішення проблеми (російською мовою)

Інтерв'ю про механізми розвитку, діагностику, методи профілактики і лікування вагітних з екстрагенітальною патологією, з член-кореспондентом НАМН України, завідувачем відділенням внутрішньої патології вагітних ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», доктором медичних наук, професором Володимиром Ісааковичем Медвідь і заслуженим лікарем України, професором кафедри акушерства, гінекології та медицини плода Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, доктором медичних наук Світланою Іванівною Жук.

В ході інтерв'ю детально розглядалися найбільш актуальні проблеми, що стосуються екстрагенітальної патології у вагітних, при цьому особливу увагу було приділено профілактиці станів, що лежать в основі цих порушень.

Останні публікації:

ОРГАНОПРОТЕКТОРНІ МОЖЛИВОСТІ L-АРГІНІНУ В ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

Незважаючи на досягнутий значний прогрес у діагностиці та лікуванні артеріальної гіпертензії (АГ) остання залишається одним з головних чинників інвалідизації та смертності не тільки в Україні, але й в усьому світі [1]. Пов’язане це насамперед з зумовленим АГ ураженням органів – мішеней: головного мозку, серця та нирок. Згідно з рекомендаціями Європейського товариства гіпертензії (ЄТГ) та Європейського […]

АТЕРОСКЛЕРОЗ ЯК КЛІНІЧНИЙ ПРОЯВ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ

Несприятливий вплив практично усіх відомих факторів ризику атеросклерозу реалізується через дисфункцію ендотелію. При цьому ймовірність її виникнення підвищується залежно від збільшення загального числа чинників ризику в пацієнта та їхньої комбінації. Зокрема, функція ендотелію порушується раніше, ніж з’являються клінічні та морфологічні ознаки атеросклерозу. В Україні від ішемічної хвороби серця станом на 2018 р. померло 68,8% осіб, […]