Ендотеліальна дисфункція у клініці екстрагенітальної патології: новий погляд на вирішення проблеми (російською мовою)

Автор: С.І. Жук, В.І. Медвідь
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»
Опубліковано: Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 6 (403), березень 2017 р.

Ендотеліальна дисфункція у клініці екстрагенітальної патології: новий погляд на вирішення проблеми (російською мовою)

Інтерв'ю про механізми розвитку, діагностику, методи профілактики і лікування вагітних з екстрагенітальною патологією, з член-кореспондентом НАМН України, завідувачем відділенням внутрішньої патології вагітних ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», доктором медичних наук, професором Володимиром Ісааковичем Медвідь і заслуженим лікарем України, професором кафедри акушерства, гінекології та медицини плода Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, доктором медичних наук Світланою Іванівною Жук.

В ході інтерв'ю детально розглядалися найбільш актуальні проблеми, що стосуються екстрагенітальної патології у вагітних, при цьому особливу увагу було приділено профілактиці станів, що лежать в основі цих порушень.

Останні публікації:

ТІВОРТІН АСПАРТАТ: НОВИЙ БЕЗПЕЧНИЙ І ЕФЕКТИВНИЙ НЕЗАБОРОНЕНИЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ СТИМУЛЯЦІЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СПОРТСМЕНІВ

У статті представлені дані, що свідчать про високий профіль безпеки та ефективність курсового застосування препарату на основі L-аргініну ‒ тівортін аспартату ‒ у представників різних видів спорту на спеціально-підготовчому етапі підготовчого періоду.

Покращення репродуктивних результатів: можливості L-аргініну

У вигляді інфографіки представлена роль L-аргініну у репродукції людини.