Оптимізація підготовки морфофункціональної структури ендометрію в програмах допоміжних репродуктивних технологій (російською мовою)

Автор: БОРИС Е.Н., СУСЛІКОВА Л.В., КАМІНСКИЙ А.В., ОНИЩИК Л.Н., СЕРБЕНЮК А.В.
Український державний інститут репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
Опубліковано: Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України, Випуск 1/2 (33/34) 2014

Оптимізація підготовки морфофункціональної структури ендометрію в програмах допоміжних репродуктивних технологій (російською мовою)

Одна з актуальних медико-соціальних проблем в наші дні - безплідний шлюб. Провідне місце в структурі жіночого безпліддя займає трубно-перитонеальна форма. При безплідді трубно-перитонеального генезу найчастіше зустрічається порушення морфофункціонального шару ендометрія, що розвивається на тлі тривалих хронічних захворювань органів малого таза і раніше проведених різних варіантів лікування. Порушення мікроциркуляції в ендометрії призводить до ішемії і гіпоксії тканини, активовані макрофаги в осередку запалення виступають джерелом активних радикалів кисню і перекису водню і запускають процес перекисного окислення ліпідів і пошкодження клітинних мембран.

Останні публікації:

РОЛЬ L-АРГІНІНУ В ЛІКУВАННІ СЕРЦЕВОСУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ: У ФОКУСІ – ВИБІР ЕФЕКТИВНОЇ ДОЗИ

Позитивні ефекти L-аргініну давно відомі науковому світу. В даній статті автор ще раз описує роль NO в організмі людини. Проф. Курята В.О. робить наголос саме на те, що  L-аргінін є незамінним субстратом для синтезу NO , що обумовлює регуляцію ним судинного тонусу, ангіопротекторні та антиатерогенні властивості. Важливо, що в статті автор наводить міжнародну доказову базу […]

Школа ендокринолога: окремі аспекти інфузійного лікування цукрового діабету

Принципи освітнього проекту «Школа ендокринолога», що став уже традиційним, включають оригінальність подачі теоретичного матеріалу, його практичну спрямованість й інтерактивне спілкування. Відповідно до цих принципів учасникам заходу було представлено останні рекомендації з діагностики та лікування ендокринних хвороб, сучасні погляди на деякі патологічні стани і методи їх лікування.