Оптимізація підготовки морфофункціональної структури ендометрію в програмах допоміжних репродуктивних технологій (російською мовою)

Автор: БОРИС Е.Н., СУСЛІКОВА Л.В., КАМІНСКИЙ А.В., ОНИЩИК Л.Н., СЕРБЕНЮК А.В.
Український державний інститут репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
Опубліковано: Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України, Випуск 1/2 (33/34) 2014

Оптимізація підготовки морфофункціональної структури ендометрію в програмах допоміжних репродуктивних технологій (російською мовою)

Одна з актуальних медико-соціальних проблем в наші дні - безплідний шлюб. Провідне місце в структурі жіночого безпліддя займає трубно-перитонеальна форма. При безплідді трубно-перитонеального генезу найчастіше зустрічається порушення морфофункціонального шару ендометрія, що розвивається на тлі тривалих хронічних захворювань органів малого таза і раніше проведених різних варіантів лікування. Порушення мікроциркуляції в ендометрії призводить до ішемії і гіпоксії тканини, активовані макрофаги в осередку запалення виступають джерелом активних радикалів кисню і перекису водню і запускають процес перекисного окислення ліпідів і пошкодження клітинних мембран.

Останні публікації:

ТІВОРТІН АСПАРТАТ: НОВИЙ БЕЗПЕЧНИЙ І ЕФЕКТИВНИЙ НЕЗАБОРОНЕНИЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ СТИМУЛЯЦІЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СПОРТСМЕНІВ

У статті представлені дані, що свідчать про високий профіль безпеки та ефективність курсового застосування препарату на основі L-аргініну ‒ тівортін аспартату ‒ у представників різних видів спорту на спеціально-підготовчому етапі підготовчого періоду.

Покращення репродуктивних результатів: можливості L-аргініну

У вигляді інфографіки представлена роль L-аргініну у репродукції людини.