Оптимізація підготовки морфофункціональної структури ендометрію в програмах допоміжних репродуктивних технологій (російською мовою)

Автор: БОРИС Е.Н., СУСЛІКОВА Л.В., КАМІНСКИЙ А.В., ОНИЩИК Л.Н., СЕРБЕНЮК А.В.
Український державний інститут репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
Опубліковано: Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України, Випуск 1/2 (33/34) 2014

Оптимізація підготовки морфофункціональної структури ендометрію в програмах допоміжних репродуктивних технологій (російською мовою)

Одна з актуальних медико-соціальних проблем в наші дні - безплідний шлюб. Провідне місце в структурі жіночого безпліддя займає трубно-перитонеальна форма. При безплідді трубно-перитонеального генезу найчастіше зустрічається порушення морфофункціонального шару ендометрія, що розвивається на тлі тривалих хронічних захворювань органів малого таза і раніше проведених різних варіантів лікування. Порушення мікроциркуляції в ендометрії призводить до ішемії і гіпоксії тканини, активовані макрофаги в осередку запалення виступають джерелом активних радикалів кисню і перекису водню і запускають процес перекисного окислення ліпідів і пошкодження клітинних мембран.

Останні публікації:

ОРГАНОПРОТЕКТОРНІ МОЖЛИВОСТІ L-АРГІНІНУ В ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

Незважаючи на досягнутий значний прогрес у діагностиці та лікуванні артеріальної гіпертензії (АГ) остання залишається одним з головних чинників інвалідизації та смертності не тільки в Україні, але й в усьому світі [1]. Пов’язане це насамперед з зумовленим АГ ураженням органів – мішеней: головного мозку, серця та нирок. Згідно з рекомендаціями Європейського товариства гіпертензії (ЄТГ) та Європейського […]

АТЕРОСКЛЕРОЗ ЯК КЛІНІЧНИЙ ПРОЯВ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ

Несприятливий вплив практично усіх відомих факторів ризику атеросклерозу реалізується через дисфункцію ендотелію. При цьому ймовірність її виникнення підвищується залежно від збільшення загального числа чинників ризику в пацієнта та їхньої комбінації. Зокрема, функція ендотелію порушується раніше, ніж з’являються клінічні та морфологічні ознаки атеросклерозу. В Україні від ішемічної хвороби серця станом на 2018 р. померло 68,8% осіб, […]