Оптимізація підготовки морфофункціональної структури ендометрію в програмах допоміжних репродуктивних технологій (російською мовою)

Автор: БОРИС Е.Н., СУСЛІКОВА Л.В., КАМІНСКИЙ А.В., ОНИЩИК Л.Н., СЕРБЕНЮК А.В.
Український державний інститут репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
Опубліковано: Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України, Випуск 1/2 (33/34) 2014

Оптимізація підготовки морфофункціональної структури ендометрію в програмах допоміжних репродуктивних технологій (російською мовою)

Одна з актуальних медико-соціальних проблем в наші дні - безплідний шлюб. Провідне місце в структурі жіночого безпліддя займає трубно-перитонеальна форма. При безплідді трубно-перитонеального генезу найчастіше зустрічається порушення морфофункціонального шару ендометрія, що розвивається на тлі тривалих хронічних захворювань органів малого таза і раніше проведених різних варіантів лікування. Порушення мікроциркуляції в ендометрії призводить до ішемії і гіпоксії тканини, активовані макрофаги в осередку запалення виступають джерелом активних радикалів кисню і перекису водню і запускають процес перекисного окислення ліпідів і пошкодження клітинних мембран.

Останні публікації:

ЗДОРОВ’Я НЕФРОНА — ЗАПОРУКА СТАБІЛЬНОГО АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ

Хронічна хвороба нирок (ХХН) є однією з найбільш поширених проблем у системі охорони здоров’я з тяжкими соціальними й економічними наслідками. Ця гетерогенна група захворювань об’єднує будь-які порушення нормальної структури й функції нирок з подальшим виникненням ниркових і позаниркових розладів, що мають несприятливий вплив на більшість систем організму. Важливою проблемою в усьому світі на сьогодні є […]

ОРГАНОПРОТЕКТОРНІ МОЖЛИВОСТІ L-АРГІНІНУ В ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

Незважаючи на досягнутий значний прогрес у діагностиці та лікуванні артеріальної гіпертензії (АГ) остання залишається одним з головних чинників інвалідизації та смертності не тільки в Україні, але й в усьому світі [1]. Пов’язане це насамперед з зумовленим АГ ураженням органів – мішеней: головного мозку, серця та нирок. Згідно з рекомендаціями Європейського товариства гіпертензії (ЄТГ) та Європейського […]