Удосконалений метод лікування прееклампсії, що розвинулася на тлі різних екстрагенітальних захворювань.

Автор: д.м.н., проф. Медведь В.І, к.м.н. Березницька Г.Г., Богданова О.С., Ципкун В.А
ДУ«Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМИ»
Опубліковано: Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи (Укрмедпатентінформ)
Випуск 23 з проблеми «Акушерство та гінекологія»

Удосконалений метод лікування прееклампсії, що розвинулася на тлі різних екстрагенітальних захворювань.

Інформаційний лист
ПРО НОВОВВЕДЕННЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

   Суть впровадження: удосконалення методу лікуванні жінок із прееклампсією, що розвинулася на тлі екстрагенітальних захворювань.

  Пропонується для впровадження в практику обласних (міських) пологових будинків і відділень гінекології удосконалений метод лікування жінок із прееклампсією середнього ступеню тяжкості, що розвинулася на тлі артеріальної гіпертензії, цукрового діабету, хронічної хвороби нирок, інших екстрагенітальних захворювань, який базується на включенні до комплексної терапії донатору оксиду азоту L-аргініну гідрохлориду у вигляді 4,2% інфузійного розчину для внутрішньовенного введення (тівортін).

  Прееклампсія у вагітних жінок залишається однією з найгостріших проблем сучасного акушерства. Особливу небезпеку це ускладнення становить для хворих на артеріальну гіпертензію, цукровий діабет і хронічні захворювання нирок, бо саме у них прееклампсія перебігає в особливо тяжкій формі, часто вимагає дострокового розродження. На сьогоднішній день зібраний значний науковий матеріал щодо ролі ендотеліальної дисфункції в патогенезі гестозів, фетоплацентарної недостатності, передчасного відшарування нормально розташованої плаценти. Ендотеліальна дисфункція є причиною артеріолоспазму і порушень мікроциркуляції, що послідовно призводить до:

  1. зниження матково-плацентарного і фетоплацентарного кровотоку;
  2. порушення процесів дозрівання плаценти;
  3. обмеження газообміну і метаболізму в фетоплацентарному комплексі;
  4. дистресу плода.

   Ключова ланка ендотеліальної дисфункції – дефіцит оксиду азоту.

   В акушерській практиці вважається доведенним, що дефіцит NO лежить в основі розвитку прееклампсії, в тому числі такої тяжкої форми цього ускладнення вагітності, як HELLP синдром.

   За нормального перебігу вагітності рівень оксиду азоту збільшується. Це збільшення відбувається поступово та досягає максимальних цифр в третьому триместрі. Збільшення рівня оксиду азоту при вагітності біологічно виправдане, оскільки зменшує відповідь системи кровообігу на введені зовні чи синтезовані ендогенно вазопресори. Тим самим включається спеціальний механізм захисту вагітної від надмірного стресорного впливу.

   Оксид азоту утворюється в ендотеліоцитах із амінокислоти L-аргініну за допомогою ферментів NO-синтаз (NOS). В даний час виділені три ізоформи NOS: нейрональна, індуцибельна і ендотеліальна.

   Під впливом ендотеліальної NO-синтази відбувається синтез фізіологічних рівнів оксиду азоту. Утворений із L-аргініну NO активує в гладком’язевих клітинах гуанілатциклазу, яка стимулює синтез цГМФ, який в свою чергу обумовлює вазодилатацію.

   Саме тому використання L-аргініну гідрохлориду, як донатору оксиду азоту, є патогенетично обґрунтованим у складі комплексної терапії прееклампсії.

   Схема застосування. L-аргініну гідрохлорид (тівортін) призначали внутрішньовенно крапельно, зі швидкістю 10 крапель/хв. за перші 10 хв., далі швидкість введення збільшували до 30 крапель/хв. Добова доза складала 100 мл 4,2% розчину, курсом не менше 15 днів.

   Примітка:
   Цукровий діабет (ЦД)

   Прееклампсія (ПЕ)

   *р<0,05

   Застосування L-аргініну гідрохлориду дозволило достовірно пролонгувати вагітність до сроку доношенності плода, при цьому достовірно знизилась частота неонатальної асфіксії.

   Даний метод лікування показаний до застосування у жінок із прееклампсією середнього ступеню тяжкості, що розвинулася на тлі артеріальної гіпертензії, цукрового діабету, хронічної хвороби нирок, інших екстрагенітальних захворювань.

   Протипоказанням до застосування є наявність гіперхлоремічного ацидозу у вагітної.

   За додатковою інформацією слід звертатись до авторів листа,
тел.: 044-483-22-69.
д.м.н. проф. Медведь В.І.
к.м.н. Березницька Г.Г.
Ципкун В.А.
Богданова О.С.

Останні публікації:

Роль L-аргініну в лікуванні серцево-судинних захворювань: у фокусі – вибір ефективної дози

L-аргінін – умовно незамінна амінокислота, що вперше була виділена 1886 р. E. Schulze та E. Steiger, а структура її встановлена E. Schulze та E. Winterstei 1897 р. [1]. L-аргінін використовується декількома шляхами для синтезу білка та низькомолекулярних біоактивних речовин (наприклад, оксиду азоту – NO, орнітину, проліну, креатину й поліамінів), які мають величезне фізіологічне значення.

Настанова з клінічної практики товариства акушерів та гінекологів Канади: Діагностика, оцінка та лікування гіпертонічних розладів в період вагітності.

Настанову, короткий огляд якої наведений в даному документі, було підготовлено робочою групою з гіпертензивних розладів в період вагітності, рецензовано та затверджено комітетом з настанов з гіпертензії, рецензовано консультативними комітетами з перинатології та сімейних лікарів, та затверджено керівництвом і радою Товариства акушерів та гінекологів Канади