Официальные правила программы под условным названием «Защити сосуды — сохрани жизнь!» (Далее — «Программа»)

  1. Організатор Програми є:

1.1. Організатором Програми є: Товариство з обмеженою відповідальністю «Юрія-фарм», що знаходиться за адресою: 03141, м. Київ, вул. М. Амосова, 10, Код ЄДРПОУ 30109129.
1.2. Партнером програми є: Аптеки роздрібних мереж, які погодились з умовами програми Організатора.

  1. Мета проведення Програми та інформаційна підтримка Програми

2.1. Метою проведення Програми є збільшення обсягів продажу продукції під ТМ «Тівортін аспартат» (надалі за текстом – «Продукція»), привернення уваги споживачів та стимулювання придбання продукції, що розповсюджується Організатором Програми в рамках його комерційної діяльності, підвищення споживчого попиту.
2.2. Офіційні правила рекламної Програми (надалі – «Правила») розміщуються в мережі Інтернет на сайті на https://tivortin.com

  1. Тривалість та територія (місце) проведення Програми

3.1. Програма триває з 00:00 годин 14 листопада 2016 року до 23:59 години 31 березня 2017 року включно (далі – «Період проведення Програми»).
3.2. Програма проводиться по всій території Україні, за винятком тимчасово окупованих територій та територій, на яких проводиться антитерористична операція.

  1. Продукція, яка бере участь в Програми

4.1. В Програмі беруть участь товари під ТМ «Тівортін аспартат» (розчин оральний, 200 мг/мл по 200 мл у флаконах № 1 з мірною ложкою), які є в наявності в аптечній мережі (надалі – «Товар»).

  1. Учасники Програми

5.1. В Програми можуть брати участь фізичні особи – громадяни України, яким на момент проведення Програми вже виповнилось 18 років (далі – «Учасник» або «Учасники»).
5.2. Участь в Програмі обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

  1. Умови проведення Програми

6.1. Умовою проведення Програми є: надання знижки на купівлю 2 упаковок препарату Тівортіна спартат, розчин оральний 200 мл (РП МОЗ України UA/9941/01/01) одним чеком, за умови наявності Товарів, а саме:
— при купівлі 2упаковокпрепарату Тівортін аспартат, розчин оральний 200 мл одним чеком, надання знижки в розмірі до 30%, в порівнянні з роздрібною ціною 2 упаковок препарату Тівортін аспартат, розчин оральний 200 мл.
6.2. Кількість Товарів Програми обмежена.
6.3. Характеристики (колір, розмір) Товарів можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах. Товари Програми обміну та поверненню не підлягають. Заміна Товарів Програми грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.
6.4. Відповідальність Організатора та Партнерів обмежується вартістю та кількістю Товарів, передбачених цими Правилами.
6.5. Організатор Програми не несе ніякої відповідальності щодо подальшого використання Товарів Учасниками Програми після їх одержання, за неможливість Учасників скористатись Товарами Програми з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання Товарів Програми.

  1. Умови участі в Програмі

7.1. Для того, щоб взяти участь в Програмі, особі, що відповідає вимогам розділу 5 цих Правил, протягом періоду проведення Програми необхідно здійснити дії в наступній послідовності:
7.1.1. Придбати препарати під ТМ «Тівортін аспартат» (розчин оральний, 200 мг/мл по 200 мл у флаконах № 1 з мірною ложкою), які є наявні в аптечних мережах в період з14 листопада 2016 року до 23:59 години 31 березня 2017 року включно в аптечних мережах.
7.2. Особа, яка бере участь в Програмі має право брати участь в Програмі необмежену кількість разів протягом всього Періоду проведення Програми.

  1. Додаткові умови Програми.

8.1. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Програми. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження й оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для розміщення Правил Програми. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення їх у спосіб, передбачений у цьому пункті Правил, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та умов.
8.2. Організатор Програми залишає за собою право достроково припинити Програму та змінювати умови Програми та/або окремих видів Товарів Програми, або включити в Програму інші Товари, не передбачені цими Правилами.
8.3. Організатор не несе жодної відповідальності за неотримання будь-яким з Учасників Програми знижки по умовам Програми, за настання обставин непереборної сили (форс-мажор), тощо.
8.4. Організатор не бере на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Товарів Програми.
8.5. Беручи участь в Програми, кожен Учасник Програми підтверджує, що він ознайомлений з правилами, що стосуються Товарів та Програми, і цим підтверджує, що Організатор Програми та/або Партнер Програми та інші треті особи звільнені від зобов’язання направляти Учаснику Програми письмове повідомлення про Товари та Програму.
8.6. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором.