Специалистам

Досвід застосування препарату Тівортін® аспартат при лікуванні пацієнтів зі стабільною стенокардією напруження

Автор: В.А. Слободський
Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» АМН України, Київ

Содержание аргинина в сыворотке крови при акушерских осложнениях, связанных с артериальной гипертензией

Автор: С.В. Хлыбова, В.И. Циркин, С.А. Дворянский, И.А. Макарова, А.В. Ежов, В.В. Роман
Государственная медицинская академия, Киров

Фізіологічні аспекти оксиду азоту при порушеннях легеневого кровообігу та роль L-аргініну в корекції його синтезу. Огляд літератури

Автор: А.І. Ячник, М.І. Гуменюк, А.Д. Чопчик
ДУ “Інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського АМН України”

Аргинин в медицинской практике (обзор литературы)

Автор: Ю. М. Степанов, И. Н. Кононов, А. И. Журбина, А. Ю. Филиппова
(Представлено акад. АМН Украины Г. В. Дзяком)

Обзор современных представлений об эндотелиальной дисфункции.

Автор: Ю.И. Головченко, М.А. Трещинская
Национальная медицинская академия им. П.Л. Шупика, кафедра неврологии №1, Киев

Скачать мобильное приложение

«ЮРіЯ-ФАРМ» – UFapp