Настанова з клінічної практики товариства акушерів та гінекологів Канади: Діагностика, оцінка та лікування гіпертонічних розладів в період вагітності.

Настанову, короткий огляд якої наведений в даному документі, було підготовлено робочою групою з гіпертензивних розладів в період вагітності, рецензовано та затверджено комітетом з настанов з гіпертензії, рецензовано консультативними комітетами з перинатології та сімейних лікарів, та затверджено керівництвом і радою Товариства акушерів та гінекологів Канади

У вигляді інфографіки представлена роль L-аргініну у репродукції людини.

Ендотеліальна дисфункція у клініці екстрагенітальної патології: новий погляд на вирішення проблеми (російською мовою)

Доповідь доктора медичних наук, професора Валентина Олександровича Потапова на науково-практичній конференції «Актуальні питання репродуктивної медицини в Україні» на тему підвищення ефективності корекції недостатності лютеїнової фази менструального циклу і принципи стратегії патогенетичної терапії цього стану.

У літературних джерелах описано ефективне застосування донаторів оксиду азоту в лікувальному циклі перед циклом з використанням ДРТ (допоміжних репродуктивних технологій).

The issue of placental dysfunction has been a current problem in modern Obstetrics for a several decades already.

The article presents the authors’ own data on assessment of L-arginine as a therapy of placental dysfunction in pregnant women.

Проведена оценка эффективности разработанного авторами способа лапароскопического лечения и послеоперационной реабилитации пациенток с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ). Изученo влияние радиоволновой лапароскопической резекции яичников в сочетании с аппликацией на их поверхность геля Intercoat.
Проведена оценка эффективности предложенного способа лапароскопического лечения и профилактики спайкообразования у пациенток с СПКЯ и сопутствующим трубно-перитонеальным бесплодием.

Генитальный эндометриоз входит в число ведущих причин снижения качества жизни и нарушения фертильности женского населения. По данным Adamson et al. (2010), около 176 млн женщин (от 6 до 10% женского населения) репродуктивного возраста во всем мире страдают от тех или иных симптомов этого недуга.

Стан плода і новонародженого перебуває у прямій залежності від кількості L-аргініну
в сироватці крові, а дефіцит оксиду азоту призводить до
вазоконстрикції, порушення плацентарно-плодового кровообігу та зниження функціональних можливостей плаценти.