Настанова з клінічної практики товариства акушерів та гінекологів Канади: Діагностика, оцінка та лікування гіпертонічних розладів в період вагітності.

Настанову, короткий огляд якої наведений в даному документі, було підготовлено робочою групою з гіпертензивних розладів в період вагітності, рецензовано та затверджено комітетом з настанов з гіпертензії, рецензовано консультативними комітетами з перинатології та сімейних лікарів, та затверджено керівництвом і радою Товариства акушерів та гінекологів Канади

У вигляді інфографіки представлена роль L-аргініну у репродукції людини.

Ендотеліальна дисфункція у клініці екстрагенітальної патології: новий погляд на вирішення проблеми (російською мовою)

Доповідь доктора медичних наук, професора Валентина Олександровича Потапова на науково-практичній конференції «Актуальні питання репродуктивної медицини в Україні» на тему підвищення ефективності корекції недостатності лютеїнової фази менструального циклу і принципи стратегії патогенетичної терапії цього стану.

У літературних джерелах описано ефективне застосування донаторів оксиду азоту в лікувальному циклі перед циклом з використанням ДРТ (допоміжних репродуктивних технологій).

The issue of placental dysfunction has been a current problem in modern Obstetrics for a several decades already.

The article presents the authors’ own data on assessment of L-arginine as a therapy of placental dysfunction in pregnant women.

У методичних рекомендаціях висвітлено сучасні погляди на причини
виникнення, патогенез, клінічний перебіг, а насамперед – на профілактику акушерських і тромботичних ускладнень в період вагітності, пологів
та у післяпологовому періоді у жінок зі спадковими і набутими тромбофіліями згідно з клінічними протоколами МОЗ України та міжнародними
рекомендаціями з точки зору доказової медицини.

Системний червоний вовчак (СЧВ) є хронічним мультисистемним аутоімунним захворюванням, яке зустрічається
переважно у жінок дітородного віку. Ризик ускладнень і несприятливих результатів для плода і новонародженого
у вагітних із СЧВ є високим.

Додавання до базової терапії вагітних з серцевою недостатністю Тівортіну сприяє підвищенню якості життя, покращенню загального самопочуття, збільшенню толерантності до фізичного навантаження, підвищенню рівня гломерулярної фільтрації, зниженню рівня важливого вазоконстриктора ендотеліну. Все це значно підвищує результати лікування серцевої недостатності під час вагітності та, в кінцевому результаті, суттєво поліпшує загальний стан жінки.