Покращення репродуктивних результатів: можливості L-аргініну

У вигляді інфографіки представлена роль L-аргініну у репродукції людини.

Ендотеліальна дисфункція у клініці екстрагенітальної патології: новий погляд на вирішення проблеми (російською мовою)

Доповідь доктора медичних наук, професора Валентина Олександровича Потапова на науково-практичній конференції «Актуальні питання репродуктивної медицини в Україні» на тему підвищення ефективності корекції недостатності лютеїнової фази менструального циклу і принципи стратегії патогенетичної терапії цього стану.

У літературних джерелах описано ефективне застосування донаторів оксиду азоту в лікувальному циклі перед циклом з використанням ДРТ (допоміжних репродуктивних технологій).

The issue of placental dysfunction has been a current problem in modern Obstetrics for a several decades already.

The article presents the authors’ own data on assessment of L-arginine as a therapy of placental dysfunction in pregnant women.

Додавання до базової терапії вагітних з серцевою недостатністю Тівортіну сприяє підвищенню якості життя, покращенню загального самопочуття, збільшенню толерантності до фізичного навантаження, підвищенню рівня гломерулярної фільтрації, зниженню рівня важливого вазоконстриктора ендотеліну. Все це значно підвищує результати лікування серцевої недостатності під час вагітності та, в кінцевому результаті, суттєво поліпшує загальний стан жінки.

Работа основана на анализе вариантов интенсивной терапии у 36 женщин в возрасте от 18 до 39 лет с диагнозом преэклампсии средней и тяжелой степени тяжести в сроки от 32 до 39 нед. Установлено, что включение L-аргинина в комплексную базисную терапию позволяет быстрее и безопаснее стабилизировать показатели гемодинамики.

Проведена оценка эффективности разработанного авторами способа лапароскопического лечения и послеоперационной реабилитации пациенток с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ). Изученo влияние радиоволновой лапароскопической резекции яичников в сочетании с аппликацией на их поверхность геля Intercoat.
Проведена оценка эффективности предложенного способа лапароскопического лечения и профилактики спайкообразования у пациенток с СПКЯ и сопутствующим трубно-перитонеальным бесплодием.

Генитальный эндометриоз входит в число ведущих причин снижения качества жизни и нарушения фертильности женского населения. По данным Adamson et al. (2010), около 176 млн женщин (от 6 до 10% женского населения) репродуктивного возраста во всем мире страдают от тех или иных симптомов этого недуга.