L-аргінін – як лікарський препарат

Загальні характеристики амінокислоти аргінін, механізм утворення оксиду азоту з L-аргініну. Корекція дефіциту оксиду азоту із застосуванням лікарського препарату Тівортін. Прояви дефіциту оксиду азоту в акушерській патології (рання прееклампсія) та міжнародна доказова база. Клінічна настанова Канадського товариства акушерів-гінекологів включило L-аргінін для запобігання розвитку прееклампсії для вагітних з високим ризиком розвитку (рівень доказу 1-Б) Доповідач: Медведь Володимир […]

Л.В. КАЛУГІНА, д. мед. н., провідний науковий співробітник відділення ендокринної гінекології ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України», м. Київ ORCID: 0000-0003-2263-6627 К.С. ПАВЛОВА, лікар акушер-гінеколог, аспірант відділення ендокринної гінекології ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України», м. Київ ORCID: 0000-0003-2961-456X Аденоміоз характеризується поліморфністю клінічних проявів та є причиною хронічного тазового болю, асоційованого […]

Мета — вивчити ефективність профілактики розвитку тяжкої прееклампсії при запланованій вагітності шляхом корекції ендотеліальної дисфункції із застосуванням L-аргініну преконцепційно та у І триместрі вагітності в жінок із тяжкою прееклампсією в анамнезі. Пацієнти та методи. Вивчено ефективність корекції ендотеліальної дисфункції, вплив цієї корекції на профілактику виникнення прееклампсії та зменшення ураження органів-мішеней, зокрема, вираженої гіпертензії (застосування двокомпонентної […]

Мета дослідження: оцінювання ефективності L-аргініну у корекції дисфункції у матково-плодово-плацентарному комплексі, внутрішньоутробного розвитку плода і стану новонароджених у ранній період адаптації. Матеріали та методи. Проведено проспективне подвійне сліпе рандомізоване багатоцентрове контрольоване клінічне дослідження, що було виконано у Республіканському спеціалізованому науково-практичному медичному центрі акушерства і гінекології МОЗ РУзб., на базі 2-ї клініки Ташкентської медичної академії та […]

Настанову, короткий огляд якої наведений в даному документі, було підготовлено робочою групою з гіпертензивних розладів в період вагітності, рецензовано та затверджено комітетом з настанов з гіпертензії, рецензовано консультативними комітетами з перинатології та сімейних лікарів, та затверджено керівництвом і радою Товариства акушерів та гінекологів Канади

У вигляді інфографіки представлена роль L-аргініну у репродукції людини.

Ендотеліальна дисфункція у клініці екстрагенітальної патології: новий погляд на вирішення проблеми (російською мовою)

Доповідь доктора медичних наук, професора Валентина Олександровича Потапова на науково-практичній конференції «Актуальні питання репродуктивної медицини в Україні» на тему підвищення ефективності корекції недостатності лютеїнової фази менструального циклу і принципи стратегії патогенетичної терапії цього стану.

У літературних джерелах описано ефективне застосування донаторів оксиду азоту в лікувальному циклі перед циклом з використанням ДРТ (допоміжних репродуктивних технологій).

У методичних рекомендаціях висвітлено сучасні погляди на причини
виникнення, патогенез, клінічний перебіг, а насамперед – на профілактику акушерських і тромботичних ускладнень в період вагітності, пологів
та у післяпологовому періоді у жінок зі спадковими і набутими тромбофіліями згідно з клінічними протоколами МОЗ України та міжнародними
рекомендаціями з точки зору доказової медицини.