Клиническое значение NO

Автор: Pub Med
Подготовлено по материалам Pub Med (a service of the U.S. National Library of Medicine and the National Institutes of Health)
Опубліковано: (a service of the U.S. National Library of Medicine and the National Institutes of Health)

Клиническое значение NO

В начале 80-х годов прошлого столетия группой исследователей в составе Furchgott,

Zavadzki и Palmer, Ferrige, Moncada была открыта биологическая роль оксида азота (NO).

Это событие наконец-то поставило точку в продолжающейся более 130 лет истории изучения

механизмов действия нитроглицерина и других нитровазодилататоров.

С другой стороны, открытие роли NO, как биологического регулятора, стало толчком для

развития нового направления исследований клеточных функций и коммуникаций.

За короткий промежуток времени (с начала 80-х до средины 90-х годов) была доказана роль

NO в регуляции практически всех систем организма.

Последовавший за этим открытием лавинообразный рост публикаций позволил редакции

журнала Science в 1992 году провозгласить NO молекулой года (Koshland D.E. 1992).

Останні публікації:

Роль L-аргініну в лікуванні серцево-судинних захворювань: у фокусі – вибір ефективної дози

L-аргінін – умовно незамінна амінокислота, що вперше була виділена 1886 р. E. Schulze та E. Steiger, а структура її встановлена E. Schulze та E. Winterstei 1897 р. [1]. L-аргінін використовується декількома шляхами для синтезу білка та низькомолекулярних біоактивних речовин (наприклад, оксиду азоту – NO, орнітину, проліну, креатину й поліамінів), які мають величезне фізіологічне значення.

Настанова з клінічної практики товариства акушерів та гінекологів Канади: Діагностика, оцінка та лікування гіпертонічних розладів в період вагітності.

Настанову, короткий огляд якої наведений в даному документі, було підготовлено робочою групою з гіпертензивних розладів в період вагітності, рецензовано та затверджено комітетом з настанов з гіпертензії, рецензовано консультативними комітетами з перинатології та сімейних лікарів, та затверджено керівництвом і радою Товариства акушерів та гінекологів Канади