Клиническое значение NO

Автор: Pub Med
Подготовлено по материалам Pub Med (a service of the U.S. National Library of Medicine and the National Institutes of Health)
Опубліковано: (a service of the U.S. National Library of Medicine and the National Institutes of Health)

Клиническое значение NO

В начале 80-х годов прошлого столетия группой исследователей в составе Furchgott,

Zavadzki и Palmer, Ferrige, Moncada была открыта биологическая роль оксида азота (NO).

Это событие наконец-то поставило точку в продолжающейся более 130 лет истории изучения

механизмов действия нитроглицерина и других нитровазодилататоров.

С другой стороны, открытие роли NO, как биологического регулятора, стало толчком для

развития нового направления исследований клеточных функций и коммуникаций.

За короткий промежуток времени (с начала 80-х до средины 90-х годов) была доказана роль

NO в регуляции практически всех систем организма.

Последовавший за этим открытием лавинообразный рост публикаций позволил редакции

журнала Science в 1992 году провозгласить NO молекулой года (Koshland D.E. 1992).

Останні публікації:

РОЛЬ L-АРГІНІНУ В ЛІКУВАННІ СЕРЦЕВОСУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ: У ФОКУСІ – ВИБІР ЕФЕКТИВНОЇ ДОЗИ

Позитивні ефекти L-аргініну давно відомі науковому світу. В даній статті автор ще раз описує роль NO в організмі людини. Проф. Курята В.О. робить наголос саме на те, що  L-аргінін є незамінним субстратом для синтезу NO , що обумовлює регуляцію ним судинного тонусу, ангіопротекторні та антиатерогенні властивості. Важливо, що в статті автор наводить міжнародну доказову базу […]

Школа ендокринолога: окремі аспекти інфузійного лікування цукрового діабету

Принципи освітнього проекту «Школа ендокринолога», що став уже традиційним, включають оригінальність подачі теоретичного матеріалу, його практичну спрямованість й інтерактивне спілкування. Відповідно до цих принципів учасникам заходу було представлено останні рекомендації з діагностики та лікування ендокринних хвороб, сучасні погляди на деякі патологічні стани і методи їх лікування.