Клиническое значение NO

Автор: Pub Med
Подготовлено по материалам Pub Med (a service of the U.S. National Library of Medicine and the National Institutes of Health)
Опубліковано: (a service of the U.S. National Library of Medicine and the National Institutes of Health)

Клиническое значение NO

В начале 80-х годов прошлого столетия группой исследователей в составе Furchgott,

Zavadzki и Palmer, Ferrige, Moncada была открыта биологическая роль оксида азота (NO).

Это событие наконецто поставило точку в продолжающейся более 130 лет истории изучения

механизмов действия нитроглицерина и других нитровазодилататоров.

С другой стороны, открытие роли NO, как биологического регулятора, стало толчком для

развития нового направления исследований клеточных функций и коммуникаций.

 

За короткий промежуток времени (с начала 80-х до средины 90-х годов) была доказана роль

 

NO в регуляции практически всех систем организма.

 

Последовавший за этим открытием лавинообразный рост публикаций позволил редакции

журнала Science в 1992 году провозгласить NO молекулой года (Koshland D.E. 1992).

Останні публікації:

Кардіопротекторний ефект донатора оксиду азоту в пацієнтів з артеріальною гіпертензією

Резюме: Останнє десятиліття ознаменувалося інтенсивним розвитком фундаментальних та клінічних досліджень щодо ролі судинного ендотелію в ґенезі серцево-судинних захворювань (ССЗ). Сьогодні увага дослідників прикута до вивчення ролі дисфункції ендотелію (ДЕ) в патогенезі ССЗ, а також до пошуку способів її ефективної корекції. В статті наводяться дані міжнародних і українських публікацій щодо можливого кардіопротекторного ефекту донатора оксиду азоту […]

ЗДОРОВ’Я НЕФРОНА — ЗАПОРУКА СТАБІЛЬНОГО АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ

Хронічна хвороба нирок (ХХН) є однією з найбільш поширених проблем у системі охорони здоров’я з тяжкими соціальними й економічними наслідками. Ця гетерогенна група захворювань об’єднує будь-які порушення нормальної структури й функції нирок з подальшим виникненням ниркових і позаниркових розладів, що мають несприятливий вплив на більшість систем організму. Важливою проблемою в усьому світі на сьогодні є […]