L-аргінін – як лікарський препарат

Автор: Медведь Володимир Ісаакович
Професор, д.мед.н., член-кореспондент НАМН України, завідувач відділення внутрішньої патології вагітних Інституту педіатрії, акушерства та гінекології ім. Є.М. Лук'янової НАМН України

L-аргінін – як лікарський препарат

Загальні характеристики амінокислоти аргінін, механізм утворення оксиду азоту з L-аргініну. Корекція дефіциту оксиду азоту із застосуванням лікарського препарату Тівортін. Прояви дефіциту оксиду азоту в акушерській патології (рання прееклампсія) та міжнародна доказова база. Клінічна настанова Канадського товариства акушерів-гінекологів включило L-аргінін для запобігання розвитку прееклампсії для вагітних з високим ризиком розвитку (рівень доказу 1-Б)

Доповідач: Медведь Володимир Ісаакович (Київ)
Професор, д.мед.н., член-кореспондент НАМН України, завідувач відділення внутрішньої патології вагітних Інституту педіатрії, акушерства та гінекології ім. Є.М. Лук'янової НАМН України

Останні публікації:

ЗДОРОВ’Я НЕФРОНА — ЗАПОРУКА СТАБІЛЬНОГО АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ

Хронічна хвороба нирок (ХХН) є однією з найбільш поширених проблем у системі охорони здоров’я з тяжкими соціальними й економічними наслідками. Ця гетерогенна група захворювань об’єднує будь-які порушення нормальної структури й функції нирок з подальшим виникненням ниркових і позаниркових розладів, що мають несприятливий вплив на більшість систем організму. Важливою проблемою в усьому світі на сьогодні є […]

ОРГАНОПРОТЕКТОРНІ МОЖЛИВОСТІ L-АРГІНІНУ В ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

Незважаючи на досягнутий значний прогрес у діагностиці та лікуванні артеріальної гіпертензії (АГ) остання залишається одним з головних чинників інвалідизації та смертності не тільки в Україні, але й в усьому світі [1]. Пов’язане це насамперед з зумовленим АГ ураженням органів – мішеней: головного мозку, серця та нирок. Згідно з рекомендаціями Європейського товариства гіпертензії (ЄТГ) та Європейського […]