L-аргінін – як лікарський препарат

Автор: Медведь Володимир Ісаакович
Професор, д.мед.н., член-кореспондент НАМН України, завідувач відділення внутрішньої патології вагітних Інституту педіатрії, акушерства та гінекології ім. Є.М. Лук'янової НАМН України

L-аргінін – як лікарський препарат

Загальні характеристики амінокислоти аргінін, механізм утворення оксиду азоту з L-аргініну. Корекція дефіциту оксиду азоту із застосуванням лікарського препарату Тівортін. Прояви дефіциту оксиду азоту в акушерській патології (рання прееклампсія) та міжнародна доказова база. Клінічна настанова Канадського товариства акушерів-гінекологів включило L-аргінін для запобігання розвитку прееклампсії для вагітних з високим ризиком розвитку (рівень доказу 1-Б) Доповідач: Медведь Володимир Ісаакович (Київ) Професор, д.мед.н., член-кореспондент НАМН України, завідувач відділення внутрішньої патології вагітних Інституту педіатрії, акушерства та гінекології ім. Є.М. Лук'янової НАМН України

Останні публікації:

Кардіопротекторний ефект донатора оксиду азоту в пацієнтів з артеріальною гіпертензією

Резюме: Останнє десятиліття ознаменувалося інтенсивним розвитком фундаментальних та клінічних досліджень щодо ролі судинного ендотелію в ґенезі серцево-судинних захворювань (ССЗ). Сьогодні увага дослідників прикута до вивчення ролі дисфункції ендотелію (ДЕ) в патогенезі ССЗ, а також до пошуку способів її ефективної корекції. В статті наводяться дані міжнародних і українських публікацій щодо можливого кардіопротекторного ефекту донатора оксиду азоту […]

ЗДОРОВ’Я НЕФРОНА — ЗАПОРУКА СТАБІЛЬНОГО АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ

Хронічна хвороба нирок (ХХН) є однією з найбільш поширених проблем у системі охорони здоров’я з тяжкими соціальними й економічними наслідками. Ця гетерогенна група захворювань об’єднує будь-які порушення нормальної структури й функції нирок з подальшим виникненням ниркових і позаниркових розладів, що мають несприятливий вплив на більшість систем організму. Важливою проблемою в усьому світі на сьогодні є […]