ОРГАНОПРОТЕКТОРНІ МОЖЛИВОСТІ L-АРГІНІНУ В ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

Незважаючи на досягнутий значний прогрес у діагностиці та лікуванні артеріальної гіпертензії (АГ) остання залишається одним з головних чинників інвалідизації та смертності не тільки в Україні, але й в усьому світі [1]. Пов’язане це насамперед з зумовленим АГ ураженням органів – мішеней: головного мозку, серця та нирок. Згідно з рекомендаціями Європейського товариства гіпертензії (ЄТГ) та Європейського […]

Несприятливий вплив практично усіх відомих факторів ризику атеросклерозу реалізується через дисфункцію ендотелію. При цьому ймовірність її виникнення підвищується залежно від збільшення загального числа чинників ризику в пацієнта та їхньої комбінації. Зокрема, функція ендотелію порушується раніше, ніж з’являються клінічні та морфологічні ознаки атеросклерозу. В Україні від ішемічної хвороби серця станом на 2018 р. померло 68,8% осіб, […]

За матеріалами науково-практичної конференції, 31 жовтня – 2 листопада, м. Одеса Підготувала Лариса Стрільчук Принципи освітнього проекту «Школа ендокринолога», що став уже традиційним, включають оригінальність подачі теоретичного матеріалу, його практичну спрямованість й інтерактивне спілкування. Відповідно до цих принципів учасникам заходу було представлено останні рекомендації з діагностики та лікування ендокринних хвороб, сучасні погляди на деякі патологічні […]

Резюме: У даній роботі актуалізується значення ендотеліальної дисфункції (ЕД) в патогенезі захворювань серцево-судинної системи. Як основний її прояв розглядається порушення біодоступності оксиду азоту (NO). Єдиним субстратом для синтезу NO служить L-аргінін. Представником даного класу препаратів є Тівортін, що містить оптимальну добову концентрацію L-аргініну. Ключові слова: Оксид азоту, ендотелій, серцево-судинна система, L-аргінін Автори: В.Ю. Лішневська, ДУ […]

У статті представлені дані, що свідчать про високий профіль безпеки та ефективність курсового застосування препарату на основі L-аргініну ‒ тівортін аспартату ‒ у представників різних видів спорту на спеціально-підготовчому етапі підготовчого періоду.

Актуальной проблемой современной неврологии является изучение патогенеза, совершенствование методов диагностики и лечения когнитивных нарушений. Основными причинами когнитивных нарушений являются цереброваскулярные и нейродегенеративные заболевания центральной нервной системы. Одним из таких заболеваний является сосудистый паркинсонизм.

Проблема цереброваскулярних захворювань (ЦВЗ) в Україні та світі є однією з актуальних у сучасній клінічній медицині у зв’язку зі значною частотою їх розвитку, великим відсотком інвалідизації та смертності.

В даний час однієї з головних проблем сучасної медицини є цереброваскулярна патологія, що обумовлено значною частотою їх розвитку, великим відсотком інвалідизації та смертності.

Насколько актуальна и изучена проблема эндотелиальной дисфункции в неврологии, в частности при цереброваскулярной патологии? Что такое эндотелиопротекторы, и обосновано ли их
клиническое применение с позиции доказательной медицины?

Цереброваскулярные заболевания чаще встречаются у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, в патогенезе которых значительную роль играет эндотелиальная дисфункция. L-аргинин как донатор оксида азота влияет на цереброваскулярную реактивность, тем самым улучшая мозговой кровоток.