Cпеціалістaм

Покращення репродуктивних результатів: можливості L-аргініну

Автор: Редакторський колектив Медичної газети «Здоров’я України 21 сторіччя»

Ендотеліальна дисфункція у клініці екстрагенітальної патології: новий погляд на вирішення проблеми (російською мовою)

Автор: С.І. Жук, В.І. Медвідь
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

Оптимізація підготовки морфофункціональної структури ендометрію в програмах допоміжних репродуктивних технологій (російською мовою)

Автор: БОРИС Е.Н., СУСЛІКОВА Л.В., КАМІНСКИЙ А.В., ОНИЩИК Л.Н., СЕРБЕНЮК А.В.
Український державний інститут репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Tivortin® in the therapy of placental dysfunction

Автор: N.S. Lutsenko, I.A. Evtereva, L.R. Geraskina, V.Yu. Potebnya, O.D. Melnik
State Institution ‘Zaporizzhya Medical Academy for Postgraduate Education of the Ministry of Health of Ukraine’

A novel approach to the therapy of placental dysfunction using L-arginine

Автор: S.S. Lubyanaya, I.V. Strizhakova, S.N. Manischenkov, R.A. Lytkin, D.N. Gavryushov
Lugansk State Medical University,
Ukraine Lugansk Oblast Clinical Hospital, Ukraine

Вплив використання Тівортіну на якість життя та стан плода у вагітних зі серцевою недостатністю

Автор: А.Ю. Лиманська к. мед. н., Ю.В. Давидова д. мед. н., В.А. Слободський
Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України, Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України

Новые подходы к проблемным вопросам лечения генитального эндометриоза

Автор: Т.Ф. Татарчук д. мед. н., профессор, член-корр. НАМН Украины, Н.Ф. Захарченко к. мед. н.,
Т.Н. Тутченко к. мед. н.
Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины,

Оптимизация методики лечения пациенток с синдромом поликистозных яичников и трубно – перитонеальным бесплодиемсиндромом

Автор: М. І. Козуб профессор, М. П. Сокол
Харьковская медицинская академия последипломного образования Кафедра акушерства и гинекологии

Эффективность Тивортина и верошпирона в лечении преэклампсии средней и тяжелой степени тяжести

Автор: В.В. Каминский, А.М. Дубов, Р.А. Ткаченко, Л.И. Воробей, Л.В. Сусликова, М.С. Рыбин
Национальная медицинская академия последипломного образования шимени П.Л. Шупика, г. Киев

Завантажити мобільний додаток

«ЮРіЯ-ФАРМ» – UFapp