Cпеціалістaм

Новые подходы к проблемным вопросам лечения генитального эндометриоза

Автор: Т.Ф. Татарчук д. мед. н., профессор, член-корр. НАМН Украины, Н.Ф. Захарченко к. мед. н.,
Т.Н. Тутченко к. мед. н.
Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины,

Оптимизация методики лечения пациенток с синдромом поликистозных яичников и трубно – перитонеальным бесплодиемсиндромом

Автор: М. І. Козуб профессор, М. П. Сокол
Харьковская медицинская академия последипломного образования Кафедра акушерства и гинекологии

Эффективность Тивортина и верошпирона в лечении преэклампсии средней и тяжелой степени тяжести

Автор: В.В. Каминский, А.М. Дубов, Р.А. Ткаченко, Л.И. Воробей, Л.В. Сусликова, М.С. Рыбин
Национальная медицинская академия последипломного образования шимени П.Л. Шупика, г. Киев

Ефективність використання ТІВОРТІНУ у вагітних зі серцевою недостатністю

Автор: А.Ю. ЛІМАНСЬКА, Ю.В. ДАВИДОВА, В.А. СЛОБОДСЬКИЙ, Л.П. БУТЕНКО
Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України, Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України

Вагітність та системний червоний вовчак: перинатальні аспекти, діагностичні та лікувальні алгоритми

Автор: Ю.В. Давидова, д.м.н., А.Ю. Ліманська, Є.В. Шевчук, Л.П. Бутенко
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ

Профілактика акушерських та тромботичних ускладнень у жінок з тромбофіліями (методичні рекомендації)

Автор: Медведь В.І., член-кор. НАМН України, д. мед. н.,професор, Дубоссарська Ю.О.,д. мед. н.,професор, Дубоссарська З.М.,д. мед. н.,професор, Дука Ю.М., к. мед. н., доцент
Державна установа “Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України” Державний заклад “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”

Метод корекції акушерських ускладнень у жінок із метаболічним синдромом L-аргініном аспартатом

Автор: д.мед.н. ГЕРЯК С.М.,
КУЦЕНКО А.В., к.мед.н. ШЕВЧУК І.І.,
к.мед.н. КОСТЮЧЕНКО А.М.
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО

Оценка эффективности Тивортина в комплексной терапии задержки внутриутробного развития плода

Автор: Микиртичев К. Ж., Ким Ен Дин
Республиканский специализированный научно – практический медицинский центр акушерства и гинекологии МЗ РУЗ. Ташкент

Доброякісні кістозні утворення яєчників у вагітних: Тактика ведення та ендохірургічне лікування (монографія)

Автор: А.В. Чайка, О.М. Носенко, Л.Л. Васильєва.
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Оцінка ефективності Тівортіну при лікуванні вагітніх з пієлонефритом

Автор: С. М. Сергієнко, І. П. Белінсьна, Т. В. Юдіна, Н. В. Терехова
ДЗ «Луганський державний медичний університет»

Завантажити мобільний додаток

«ЮРіЯ-ФАРМ» – UFapp