Cпеціалістaм

ОРГАНОПРОТЕКТОРНІ МОЖЛИВОСТІ L-АРГІНІНУ В ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

Автор: Л.А. Мищенко
О. В. Гулкевич, к.м.н., Б. В. Деркач, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ

АТЕРОСКЛЕРОЗ ЯК КЛІНІЧНИЙ ПРОЯВ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ

Автор: В.О. Шумаков
ННЦ «Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ

ШКОЛА ЕНДОКРИНОЛОГА: ОКРЕМІ АСПЕКТИ ІНФУЗІЙНОГО ЛІКУВАННЯ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

Автор: О.А. Галушко
керівник відділу діабетології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка» НАМН України (м. Київ), доктор медичних наук Л.К. Соколова; професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (м. Київ)

ЕНДОТЕЛІАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРАКТИКУЮЧОМУ ЛІКАРЮ?

Автор: В.Ю. Лішневська
ДУ «Інститут геронтології НАМН України», м. Київ

ТІВОРТІН АСПАРТАТ: НОВИЙ БЕЗПЕЧНИЙ І ЕФЕКТИВНИЙ НЕЗАБОРОНЕНИЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ СТИМУЛЯЦІЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СПОРТСМЕНІВ

Автор: Гуніна Л. М., Вінничук Ю. Д., Дмитрієв О. В., Височина Н. Л., Безугла В. В., Носач О. В.
Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна,
Асоціація парентерального і ентерального харчування,
Клініка Російської академії наук, Санкт-Петербург, Російська Федерація,
Науково-координаційне управління Національної Академії медичних наук України, Київ, Україна.

The efficacy of Tivortin® in the treatment of patients with stable effort angina

Автор: Yu.A. Lutai, O.N. Kryuchkova, E.A. Itskova, E.I. Lebed’
The State Institution ‘S.I. Georgiyevskyi Memorial State Medical University of Crimea’, Simferopol, Ukraine

L-Arginine in coronary heart disease: the research continues

Автор: L.F. Konopleva, Dr. Med. Sci., E.V. Andreev, Cand. Med. Sci. (Ph.D)
National Medical University named after A.A. Bohomolets, the Department of Internal Medicine No. 2 (the Head of Department - Amosova E.N.), Kyiv, Ukraine

Особенности диагностики и лечения ишемической болезни сердца у женщин.

Автор: Жаринова В.Ю.
ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф.Чеботарева НАМН Украины»

Особливості церебральної гемодинаміки та судинної ауторегуляції при хронічній ішемії мозку

Автор: О.А. Козьолкін, С.В. Яркова
Запорізький державний медичний університет, Університетська клініка Запорізького державного медичного університету

Опыт применения L-аргинина в лечении больных с ишемическим инсультом

Автор: Х. М. Халимова, Н. С. Рашидова
Ташкентская медицинская академия, кафедра нервных болезней

Завантажити мобільний додаток

«ЮРіЯ-ФАРМ» – UFapp