Cпеціалістaм

ТІВОРТІН АСПАРТАТ: НОВИЙ БЕЗПЕЧНИЙ І ЕФЕКТИВНИЙ НЕЗАБОРОНЕНИЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ СТИМУЛЯЦІЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СПОРТСМЕНІВ

Автор: Гуніна Л. М., Вінничук Ю. Д., Дмитрієв О. В., Височина Н. Л., Безугла В. В., Носач О. В.
Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна,
Асоціація парентерального і ентерального харчування,
Клініка Російської академії наук, Санкт-Петербург, Російська Федерація,
Науково-координаційне управління Національної Академії медичних наук України, Київ, Україна.

Ефективність L-аргініну в лікуванні гострого періоду ішемічного інсульту

Автор: М.М. Суничук, канд. мед. наук, А.В. Санько
Головний війсково-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь»

Влияние L-аргинина на показатели мозгового кровотока у больных сахарным диабетом 2-го типа с клиническими проявлениями хронической цереброваскулярной недостаточности

Автор: Маньковский Б. Н., д. мед. н., проф., член-корреспондент НАМН Украины, Лихошапко Е. А., Бульчак В. Н.
Национальная медицинская академия последипломного образования им. П. Л. Шупика, кафедра диабетологии; ГУ «Институт геронтологии имени Д. Ф. Чеботарёва НАМН Украины»

Клиническое значение и возможности коррекции эндотелиальной дисфункции в неврологии

Автор: Мурашко Н. К.
доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой неврологии и рефлексотерапии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика

Діагностика та корекція порушень церебральної гемодинаміки та ремоделювання брахіоцефальних судин у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію ІІ стадії

Автор: Яркова С.В.
Навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка» ЗДМУ Україна, E-mail: vmpay@rambler.ru

Особливості церебральної гемодинаміки та судинної ауторегуляції при хронічній ішемії мозку

Автор: О.А. Козьолкін, С.В. Яркова
Запорізький державний медичний університет, Університетська клініка Запорізького державного медичного університету

Влияние L-аргинина на когнитивные расстройства у больных хронической ишемией мозга с синдромом паркинсонизма

Автор: Х. М.Халимова, М. М.Раимова, Р. Ж.Матмуродов
Ташкентская Медицинская Академия

Опыт применения L-аргинина в лечении больных с ишемическим инсультом

Автор: Х. М. Халимова, Н. С. Рашидова
Ташкентская медицинская академия, кафедра нервных болезней

Коррекция дислипидемии в рамках профилактики цереброваскулярной патологии

Автор: Трещинская М.А.
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, кафедра неврологии

Хронічне порушення мозкового кровообігу в вертебробазилярній системі: клініко-діагностичні і лікувально-профілактичні алгоритми

Автор: Мурашко Н.К., д.м.н., професор, Сулік Р.В., к.м.н., доцент
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

Завантажити мобільний додаток

«ЮРіЯ-ФАРМ» – UFapp